بدشانسی تراکتور در بازی امروز/عکس

بدشانسی تراکتور در بازی امروز/عکس

بدشانسی های تراکتورسازی به هفته پایانی لیگ برتر نیز کشیده شد تا جایی که این تیم با یک لشکر غایب و مصدوم راهی اهواز شد.

بدشانسی تراکتور در بازی امروز/عکس

بدشانسی های تراکتورسازی به هفته پایانی لیگ برتر نیز کشیده شد تا جایی که این تیم با یک لشکر غایب و مصدوم راهی اهواز شد.

بدشانسی تراکتور در بازی امروز/عکس