بازیگر زن سینما و تلویزیون در بیمارستان بستری شد

بازیگر زن سینما و تلویزیون در بیمارستان بستری شد

فاطمه دانش زاد بازیگر سینما، تئاتر و رادیو تلویزیون به‌ دلیل عارضه قلبی در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران بستری و تحت نظارت پزشکان قرار گرفت.
ایسنا:فاطمه دانش زاد متولد سال ۱۳۳۵ است، او…

بازیگر زن سینما و تلویزیون در بیمارستان بستری شد

فاطمه دانش زاد بازیگر سینما، تئاتر و رادیو تلویزیون به‌ دلیل عارضه قلبی در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران بستری و تحت نظارت پزشکان قرار گرفت.
ایسنا:فاطمه دانش زاد متولد سال ۱۳۳۵ است، او…

بازیگر زن سینما و تلویزیون در بیمارستان بستری شد

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>