بازیگر زن ایرانی در روسیه/عکس

بازیگر زن ایرانی در روسیه/عکس

توریسم آنلاین:لیندا کیانی هم مانند بسیاری از هنرمندان و بازیگران کشورمان برای حمایت از تیم ملی به روسیه سفر کرده است.
در ادامه تصویری از حضور این بازیگر در روسیه را مشاهده می کنید.

بازیگر زن ایرانی در روسیه/عکس

توریسم آنلاین:لیندا کیانی هم مانند بسیاری از هنرمندان و بازیگران کشورمان برای حمایت از تیم ملی به روسیه سفر کرده است.
در ادامه تصویری از حضور این بازیگر در روسیه را مشاهده می کنید.

بازیگر زن ایرانی در روسیه/عکس