بازدید رئیس موزه ملی افغانستان از موزه ملی ایران

بازدید رئیس موزه ملی افغانستان از موزه ملی ایران

رئیس موزه ملی افغانستان از مجموعه موزه ملی ایران دیدن کرد و این بازدید را یکی از آرزوهای دیرینش عنوان کرد.

بازدید رئیس موزه ملی افغانستان از موزه ملی ایران

رئیس موزه ملی افغانستان از مجموعه موزه ملی ایران دیدن کرد و این بازدید را یکی از آرزوهای دیرینش عنوان کرد.

بازدید رئیس موزه ملی افغانستان از موزه ملی ایران

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>