بازدید اعضای شورای شهر شیراز از دفتر نمایندگی توریسم آنلاین در شیراز

بازدید اعضای شورای شهر شیراز از دفتر نمایندگی توریسم آنلاین در شیراز

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از دفتر نمایندگی پایگاه خبری-تحلیلی توریسم آنلاین در شیراز بازدید کردند.

در این بازدید اعضای این شورا با نحوه و نوع فعالیت های…

بازدید اعضای شورای شهر شیراز از دفتر نمایندگی توریسم آنلاین در شیراز

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از دفتر نمایندگی پایگاه خبری-تحلیلی توریسم آنلاین در شیراز بازدید کردند.

در این بازدید اعضای این شورا با نحوه و نوع فعالیت های…

بازدید اعضای شورای شهر شیراز از دفتر نمایندگی توریسم آنلاین در شیراز