بارندگی‌ها تا چهارشنبه ادامه دارد/ سامانه جدید بارشی هم در راه است

بارندگی‌ها تا چهارشنبه ادامه دارد/ سامانه جدید بارشی هم در راه است

سازمان هواشناسی اعلام کرد طی امروز و فردا بارندگی در اغلب نقاط کشور ادامه خواهد داشت و بعدازظهر چهارشنبه سامانه بارشی دیگری از سمت مرزهای غربی وارد کشور می‌شود.

بارندگی‌ها تا چهارشنبه ادامه دارد/ سامانه جدید بارشی هم در راه است

سازمان هواشناسی اعلام کرد طی امروز و فردا بارندگی در اغلب نقاط کشور ادامه خواهد داشت و بعدازظهر چهارشنبه سامانه بارشی دیگری از سمت مرزهای غربی وارد کشور می‌شود.

بارندگی‌ها تا چهارشنبه ادامه دارد/ سامانه جدید بارشی هم در راه است