این بار شکوفه های زردآلو دل می برد!/تصاویر

این بار شکوفه های زردآلو دل می برد!/تصاویر

جایی در شمال غرب چین،سین کیانگ دورافتاده ،جا خوش کرده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” سین کیانگ اگرچه که…

این بار شکوفه های زردآلو دل می برد!/تصاویر

جایی در شمال غرب چین،سین کیانگ دورافتاده ،جا خوش کرده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” سین کیانگ اگرچه که…

این بار شکوفه های زردآلو دل می برد!/تصاویر

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>