انتقاد تند طباطبایی از فتحی مدیر باشگاه استقلال/فیلم

انتقاد تند طباطبایی از فتحی مدیر باشگاه استقلال/فیلم

سید هادی طباطبایی پیشکسوت باشگاه استقلال با حضور در یکی از برنامه های تلویزیونی انتقادات شدیدی را به مدیریت باشگاه استقلال مطرح کرد.
به گزارش«توریسم آنلاین» دروازه بان سابق استقلال در حمایت از شفر صحبت هایی را بر علیه…

انتقاد تند طباطبایی از فتحی مدیر باشگاه استقلال/فیلم

سید هادی طباطبایی پیشکسوت باشگاه استقلال با حضور در یکی از برنامه های تلویزیونی انتقادات شدیدی را به مدیریت باشگاه استقلال مطرح کرد.
به گزارش«توریسم آنلاین» دروازه بان سابق استقلال در حمایت از شفر صحبت هایی را بر علیه…

انتقاد تند طباطبایی از فتحی مدیر باشگاه استقلال/فیلم