اطلاعیه مهم سازمان هواپیمایی درباره مسافرانی که بلیت سفر دارند

اطلاعیه مهم سازمان هواپیمایی درباره مسافرانی که بلیت سفر دارند

سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای شرکت‌های هواپیمایی را مکلف کرد نسبت به نظارت بر قیمت و نحوه عرضه و فروش بلیط اقدام و در صورت ابطال پرواز موظفند نسبت به استرداد تمام وجه به مسافران اقدام کنند.

اطلاعیه مهم سازمان هواپیمایی درباره مسافرانی که بلیت سفر دارند

سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای شرکت‌های هواپیمایی را مکلف کرد نسبت به نظارت بر قیمت و نحوه عرضه و فروش بلیط اقدام و در صورت ابطال پرواز موظفند نسبت به استرداد تمام وجه به مسافران اقدام کنند.

اطلاعیه مهم سازمان هواپیمایی درباره مسافرانی که بلیت سفر دارند