ابلاغ مراتب ثبت ۱۴ نسخه خطی گنجینه کاخ گلستان به استاندار تهران

ابلاغ مراتب ثبت ۱۴ نسخه خطی گنجینه کاخ گلستان به استاندار تهران

معاون رئیس‌جمهوری، ۲۸ اسفند ۹۵ در نامه‌ای خطاب به استاندار تهران، مراتب ثبت ۱۴ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی این استان را اعلام کرد.
به‌گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از مهر، زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان…

ابلاغ مراتب ثبت ۱۴ نسخه خطی گنجینه کاخ گلستان به استاندار تهران

معاون رئیس‌جمهوری، ۲۸ اسفند ۹۵ در نامه‌ای خطاب به استاندار تهران، مراتب ثبت ۱۴ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی این استان را اعلام کرد.
به‌گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از مهر، زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان…

ابلاغ مراتب ثبت ۱۴ نسخه خطی گنجینه کاخ گلستان به استاندار تهران