آسمانخراشی که جنگل دارد!/تصاویر

آسمانخراشی که جنگل دارد!/تصاویر

دبی،بیشتر شهرتش را به خاطر برخورداری از بلندترین آسمانخراشها، جزیره های مصنوعی و لاکچری اغراق آمیز دارد.
به گزارش “توریسم…

آسمانخراشی که جنگل دارد!/تصاویر

دبی،بیشتر شهرتش را به خاطر برخورداری از بلندترین آسمانخراشها، جزیره های مصنوعی و لاکچری اغراق آمیز دارد.
به گزارش “توریسم…

آسمانخراشی که جنگل دارد!/تصاویر

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>